Huyskamer Mediation

Arbeidsbemiddeling – Mediator voor bedrijven

Soms is het starten van een juridisch traject niet de juiste optie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een twist tussen twee of meer partijen meer gebaat is bij een traject waar een bemiddelaar bij betrokken is, om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een mediator die als gespreksleider optreedt.

Bij de Huyskamer, onderdeel van Huys Juristen, bieden we die mogelijkheid. Je kunt mediation bijvoorbeeld inzetten wanneer een re-integratietraject bij zieke werknemers dreigt vast te lopen als gevolg van een verstoring in de communcatie of arbeidsrelatie. Ook in andere arbeidskwesties of geschillen tussen vennoten, kan mediation een goede optie zijn. Onze mediationtrajecten zijn er op gericht om snel tot praktische oplossingen te komen.

Meer weten over de mediationmogelijkheden? Stuur een e-mail naar info@huyskamer.com of bel met 076-720 0 620.